BABYCARE KRAAMZORG


samenvatting resultaten

- netto respons 37,8%

- rapportcijfer voor de instelling 8,1

- rapportcijfer voor de medewerker 8,5

- NPS score 56

 

koesterpunten

Onze cliënten krijgen allemaal een intakegesprek aan huis. Tijdens dit intake gesprek zult u o.a. informatie ontvangen over de bevalling, kraamtijd, borstvoeding  en benodigdheden. Daarnaast kunt u uw wensen kenbaar maken tijdens dit gesprek. Daarnaast streeft BabyCare Kraamzorg er naar om slechts 1 kraamverzorgende per gezin in te zetten.


verbeterpunten      

Cliënten hebben aangegeven dat ze niet altijd begeleiding kregen bij het geven van flesvoeding. BabyCare Kraamzorg zal hier meer aandacht aan besteden. Verder geven een aantal cliënten aan dat de kraamverzorgende niet op tijd was bij de bevalling. Dit heeft veelal te maken met de late oproep of opeens zeer snel vorderende bevalling. BabyCare Kraamzorg draagt er voor zorg dat de kraamverzorgende na oproep van de verloskundige binnen 1 uur aanwezig is. Verloskundigen zijn allen op de hoogte dat de kraamverzorgende vroegtijdig opgeroepen kan worden.

 

toelichting Babycare kraamzorg

BabyCare Kraamzorg is een professionele kraamzorgorganisatie. Klantervaringen zijn voor ons zeer belangrijk. Naast het 2-jaarlijks CQ onderzoek, waarvan u nu de resultaten kunt zien, hebben de kraamzorgcoördinatoren op de 3-5de dag van uw kraambed telefonisch contact met u om de zorg te evalueren.  Na afsluiten van het kraambed ontvangt u een digitale enquête. De  resultaten van de enquêtes bieden ons de mogelijkheid om verbeteringen aan te brengen in onze dienstverlening, ook al scoort de organisatie een 8,1 en de kraamverzorgende een 8,5!


Download hier de gehele rapportage van BabyCare Kraamzorg