Sociaal Domein

Gemeentes

Gemeenten zijn de spil in onze samenleving als het gaat om zorg voor en participatie van alle inwoners. Met de komst van de WMO 2015 en de Jeugdwet zijn nog meer zorgtaken dan voorheen neergelegd bij de gemeenten. Zowel voor de gemeenten als voor haar inwoners een ingrijpende verandering. Juist dan is het belangrijk om een vinger aan de pols te houden en te weten hoe inwoners de hulp of ondersteuning die zij ontvangen ervaren.

Het uitvoeren van een ervaringsonderzoek (onder inwoners maar ook onder andere betrokkenen) laat zien dat je als gemeente betrokken bent en wilt weten wat er speelt. Triqs heeft jarenlange ervaring in het uitvoeren van cliëntervarings- en tevredenheidsonderzoeken en zet deze ervaring graag voor u in!

Hieronder leest u meer over onze dienstverlening. En uiteraard kunt u ook met specifieke wensen contact met ons opnemen.

Cliëntervaring WMO / Jeugd

De WMO 2015 en Jeugdwet verplichten gemeenten te onderzoeken wat de ervaringen zijn van cliënten met de maatschappelijke ondersteuning dan wel de jeugdhulp die zij krijgen. In 2016 zullen gemeenten hiervoor de verplichte CEO / MCJO vragenlijst moeten gebruiken welke in opdracht van VNG ontwikkeld is. Voor het CEO onder cliënten WMO geldt bovendien dat het onderzoek vóór 1 juli 2016 afgerond moet zijn in verband met de aanlevering van de uitkomsten ten behoeve van de Monitor Sociaal Domein.

Lees meer

Wijkteam evaluatie

Met behulp van deze evaluatie wordt inzicht verkregen in de kwaliteit van dienstverlening van het wijkteam. Hierbij worden verschillende gezichtspunten belicht, waaronder dat van de inwoner, de medewerker van het wijkteam en externe stakeholders.

Lees meer

Klantbelevingsonderzoek HbH

Om het effect van de hulp bij het huishouden te meten op de zelfredzaamheid en participatie heeft Triqs een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst bevat 17 stellingen die de beleving van de klant bevragen ten aanzien van de ontvangen huishoudelijke hulp.

Lees meer