Klantbelevingsonderzoek HbH

 

Zelfredzaamheid en participatie zijn voor de meeste inwoners heel belangrijk. Met het ouder worden neemt de zelfredzaamheid en de participatie af. Inwoners willen graag zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen maar ook gemeenten zijn hierbij gebaat. Voor inwoners die niet meer volledig zelf hun huishouden kunnen runnen kan hulp bij het huishouden een uitkomst zijn. De verantwoordelijkheid voor het geven van deze hulp en het toewijzen van de hulp ligt bij de gemeenten.
 

uitgangspunt en inclusie

Het uitgangspunt bij het verlenen van huishoudelijke hulp is niet meer het aantal uren hulp maar de doelstelling dat de klant in een schoon en leefbaar huis kan wonen. Het kijken naar iemands mogelijkheden en onmogelijkheden is hier een belangrijk onderdeel van. Dit alles zou moeten leiden tot grotere zelfredzaamheid en participatie gebaseerd op de inclusie gedachte.
 

opzet onderzoek

Om het effect van deze hulp bij het huishouden te meten op de zelfredzaamheid en participatie heeft Triqs een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst bevat 17 stellingen die de beleving van de klant bevragen ten aanzien van de ontvangen huishoudelijke hulp. Het is mogelijk het onderzoek uit te breiden met interviews waarin de beleving van de klant verder uitgediept wordt. Met de uitkomsten van het onderzoek krijgt de gemeente inzicht in de mate waarin inwoners zichzelf kunnen redden en nog deel kunnen nemen aan de maatschappij met behulp van de huishoudelijke ondersteuning.
 

Anneke Mijnders - projectleider

“Zelfredzaamheid en participatie als basis voor onze samenleving."


Anneke Mijnders MSc, projectleider 
MAIL Anneke     BEL Anneke