Kapablo vaardigheidsmeter

 

Goed onderwijs staat of valt bij het vakmanschap van de leerkracht. De leraar doet er toe. Als de kwaliteiten van de leerkracht tot hun recht komen, komen die van de leerling tot hun recht. Kapablo – Esperanto voor meesterschap – bevordert het meesterschap. Het instrument biedt meerwaarde voor iedereen, van leerling en ouders, via leerkracht, directeur en bestuurder, tot school en onderwijsgroep. 

 

Meer dan een observatie-instrument alleen

Kapablo is een doeltreffend, tot in de details uitgewerkt instrument ter verbetering van de onderwijskwaliteit. De competenties van de leerkracht wordt geobserveerd aan de hand van zorgvuldig samengestelde criteria in negen categorieën op het gebied van klassenmanagement, het volgen van leerlingen en instructiegedrag. Daarbij wordt rekening gehouden met de indicatoren van de onderwijsinspectie en de nieuwste wetenschappelijke inzichten voor goed onderwijs. Aan de hand van 193 observeerbare gedragingen in negen categorieën wordt een compleet beeld van een les neergezet. Na de observatie volgt een uitgebreid nagesprek. 
 

Gelijke beelden

Het doel van Kapablo is het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs met behulp van gezamenlijke standaarden. Vaak hebben leerkrachten verschillende beelden en interpretaties van begrippen die zo gewoon lijken. Door met elkaar gedetailleerd in gesprek te gaan over een les worden gelijke beelden ontwikkeld en handvatten gecreëerd om de eigen onderwijskwaliteit te verbeteren. De resultaten van de klasbezoeken worden digitaal ingevoerd en kunnen met behulp van filters worden verwerkt tot de meest uiteenlopende overzichten en analyses op leerkrachtniveau, aspectniveau en schoolniveau. Dat maakt Kapablo uniek.
 

Bekwaamheidseisen CAO-PO

In de nieuwe CAO-PO is specifieke ruimte opgenomen om startende leerkrachten te ondersteunen in de eerste fase van hun loopbaan. De digitale vaardigheidsmeter KAPABLO geeft gedetailleerd inzicht in welke mate een leerkracht de bekwaamheidseisen uit de CAO in zijn/haar gedrag laat zien. Van elke lesobservatie ziet u meteen of een leerkracht zich heeft laten zien op startbekwaam, basisbekwaam of vakbekwaam niveau. KAPABLO heeft de observeerbare items statistisch getoetst op correlatie en consistentie met de bekwaamheidseisen.

Met andere woorden: we hebben een goed onderbouwde kijkwijzer, een sterk instrument waarmee u de professionaliseringsparagraaf van de nieuwe CAO-PO verantwoord vorm kunt geven in uw organisatie.

 

"Kapablo helpt bestuurders, schoolleiders en leerkrachten met het voeren van een échte professionele dialoog, gericht op ontwikkeling."


Hans Veldsink, mede-ontwikkelaar Kapablo
MAIL Hans     BEL Hans