Leerlingevaluaties

 

Leerlingevaluaties en 360 graden feedback worden vaak ingezet ter voorbereiding van het functioneringsgesprek. Leerkrachten zijn dan minder geneigd om hieraan mee te werken. Beter is het om deze instrumenten te gebruiken als onderdeel van het POP. Je kan afspraken maken op welke manier de leerkracht zich wil ontwikkelen rekening houdend met de evaluaties en andere informatiebronnen.

Wanneer de leerkracht kan kiezen welke onderwerpen aanbod komen dan neemt de ontvankelijkheid toe voor het gebruik van leerlingevaluaties en 360 graden feedback. Natuurlijk moet je hierbij wel vragen om een motivatie voor de keuze.
 

respons

Een bijkomend probleem is dat de respons van de leerlingevaluaties vaak niet al te hoog is waardoor er geen betrouwbare uitkomsten zijn. Je moet van te voren bepalen en communiceren bij welke respons (percentage) de uitkomsten met de leerkracht worden besproken om de geloofwaardigheid van het instrument niet aan te tasten.

 

online meten

Triqs voert al jaren leerlingevaluaties uit voor onderwijsinstellingen. Middels een online applicatie die eenvoudig te gebruiken is kan Triqs zorgen voor een betrouwbare meting. Triqs kan samen met u een valide vragenlijst opstellen waarbij leerlingen/studenten op een eenvoudige manier (online) kunnen deelnemen aan de evaluatie van de leerkracht.
 


 

"Een leerlingevaluatie helpt leerlingen een stem te geven om mee te kunnen werken aan de door hen verlangde kwaliteit."


Arthur Weynschenk, directeur
MAIL Arthur     BEL Arthur