Onderzoek

Zakelijke dienstverlening

Triqs heeft jarenlange ervaring opgebouwd in het achterhalen van klantervaringen. Hoe zien de klanten uw organisatie, wat vinden ze van de dienstverlening, hoe is uw positie ten opzichte van andere aanbieders en hoe tevreden zijn ze over de afgenomen diensten?

Naast onderzoek onder klanten is het ook mogelijk om de mening van uw medewerkers te koppelen aan de klantervaringen. Klopt het beeld van de klanten met dat van uw eigen organisatie en zo niet, waarom wordt dat verschillend ervaren. Onderzoek is vaak het startpunt van de dienstverlening van Triqs.

Onderstaand een aantal verschillende typen onderzoek, maar uiteraard kunt u voor andere type(n) onderzoek ook contact met ons opnemen.

Klanttevredenheid

Hoe belangrijk is het voor een organisatie te weten wat de uiteindelijke afnemers vinden van de producten / dienstverlening? Wat kunnen we leren van klanten? Lees meer over hoe Triqs u helpt uw organisatie te richten naar klantwaarden.

Lees meer

Medewerker tevredenheid

Het meten van de tevredenheid van medewerkers is niet alleen belangrijk voor uw organisatie, maar ook voor uw klanten. Als de medewerkers goed in hun vel zitten zal dat zijn weerslag hebben op de hoe uw klanten worden behandeld.

Lees meer