Organisatie ontwikkeling

Zakelijke dienstverlening

organisatie

electronische brainstormsessie

BrainWave is een interactieve, elektronische variant van de bekende en veel gebruikte methodiek brainstorming. Deelnemers worden uitgenodigd om - in een interactieve setting - na te denken over een bepaald thema. Het uiteindelijke doel is een thema uit te werken tot een werkbaar en collectief gedragen voorstel. BrainWave structureert het proces van idee-generatie en is daarmee geschikt voor bv. strategieontwikkeling, productontwikkeling of het formuleren van een marketingplan.

Lees meer