Assessment

 

Een assessment helpt je een juistere inschatting te maken of een persoon geschikt is voor een bepaalde functie. Niet alleen door een testbatterij op hem of haar los te laten, maar ook door diens gedragsvaardigheden te toetsen. Daardoor heeft een assessment een voorspellende waarde over het toekomstig functioneren van de kandidaat. Zo wijst onderzoek uit dat de kans op succes na een assessment sterk vergroot wordt.

Zou zonder een assessment gemiddeld een kwart van de nieuwe medewerkers mislukken, met een assessment daalt dat percentage tot tussen de 10% en 15%. Maar een assessment geeft ook een beeld van de mogelijkheden en ontwikkelpunten van een medewerker. Daar doet niet alleen de organisatie haar voordeel mee, ook de medewerker zelf heeft er alle belang bij te weten hoe hij/zij zich verder kan ontwikkelen.

De basis voor onze assessments is de Profilizer methode. Wij maken zonodig gebruik van professionele acteurs om gedrag van kandidaten te toetsen aan de praktijk.

 

"Vertrouw niet altijd alleen op je intuïtie bij selectie van medewerkers."


Jan Post, licentiehouder Profilizer(c) Methode
MAIL Jan     BEL Jan