Kwaliteitsevaluaties Perspectief

 

Sluit onze ondersteuning aan op wat mensen willen? Wat doen we goed, wat kan beter? Hoeveel zeggenschap hebben de mensen die we ondersteunen?

Als deze vragen u bezig houden, kies dan voor een kwaliteitsevaluatie.
Een evaluatie is te omschrijven als een bezoek dat één of meer dagen duurt. Een evaluatieteam verzamelt tijdens dit bezoek informatie door ontmoetingen en gesprekken met mensen die ondersteuning krijgen, hun familie, vrienden, ondersteuners en management.
Leidraad tijdens de evaluaties zijn de kwaliteitsstandaarden: zeggenschap, inclusie (gelijkwaardig meedoen en bijdragen aan de samenleving), respect & veiligheid en persoonlijke ondersteuning.

De kracht van evaluaties ligt bij mensen zelf. Iedereen die bij de evaluatie betrokken is, kan aangeven wat hij of zij belangrijk vindt. Ieders mening en ervaring telt mee. Tegelijkertijd houdt een evaluatie mensen een spiegel voor, het zet mensen aan het denken. Over zichzelf, over de manier van ondersteunen, over mogelijke veranderingen. De evaluaties geven inzicht in zowel kwaliteit van leven als kwaliteit van zorg.

 

Netwerk Perspectief

Netwerk Perspectief  verbindt en inspireert mensen en organisaties rondom inclusie en zeggenschap. Netwerk Perspectief is opgericht door ex-medewerkers van Stichting Perspectief. Als onafhankelijke netwerkorganisatie zetten wij, een groep van ZZP-ers, freelancers en vrijwilligers het werk van Perspectief voort. Samen met mensen die zelf ondersteuning nodig hebben - waaronder mensen met een beperking en ouderen - werken we  aan een goed leven voor iedereen. Alle activiteiten zijn gericht op het bereiken van een inclusieve samenleving; een samenleving waar iedereen welkom is en waaraan iedereen een bijdrage kan leveren.  Netwerk Perspectief motiveert en versterkt mensen om, ieder vanuit zijn of haar eigen kracht, samen te werken.

 

Uitvoering Evaluaties

Per direct kunnen de Evaluaties – die in Pijler 3 van het Kwaliteitskader van de VGN worden genoemd als Good Practice – weer worden uitgevoerd, e.e.a. op basis van onderstaande waarden:

  • Evaluaties worden op dezelfde manier gedaan als Perspectief altijd al deed.
  • De onafhankelijkheid blijft onaangetast door de nieuwe constructie: het gaat om Kwaliteit van Leven van de mensen die ondersteund worden, onafhankelijk van de belangen van betrokken zorginstellingen, zorgkantoren of gemeentes.
  • We leveren Perspectiefevaluaties met Perspectiefpersoneel en –vrijwilligers, zoals vanouds.
  • De afspraken over het aanvragen van evaluaties, namelijk dat er bij de aanvragende voorziening sprake dient te zijn van een veranderwens en –vraag, blijft onveranderd.

 

Meer weten?

Voor het aanvragen van een Kwaliteitsevaluatie kunt u contact opnemen met Philien Blok. Zij coördineert de evaluaties en stelt de evaluatieteams samen. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met Triqs voor meer informatie over de Kwaliteitsevaluaties of onze visie op onderzoek, u kunt vragen naar Arthur Weynschenk of Joost Laninga.

 

"Samen werken aan een inclusieve samenleving."


Joost Laninga, directie
MAIL Joost     BEL Joost