Zorg en Welzijn

Zorg en WelzijnLees meer

Cliëntmetingen

De ontwikkelingen op het gebied van nieuwe mogelijkheden en inzichten over onderzoek; ontwikkeling van medewerkers in relatie tot cliënt- of klanttevredenheid volgen elkaar in een razend tempo op. De regie bij de cliënt leggen of medewerkers meer zelfsturend laten optreden stelt nieuwe eisen aan de organisatie en de medewerkers. De roep om over- en inzicht is sterk.

Zorg en WelzijnLees meer

ontwikkeling (zorg)professionals

Ook in de zorgsector is het van belang om ruimte te geven aan de ontwikkeling van uw (zorg)professionals. Triqs heeft hiervoor een aantal verschillende diensten ontwikkeld, van een onderzoek naar medewerker tevredenheid en bevlogenheid tot een diepgaande profiel analyse en 360 graden feedback instrumenten.

Zorg en WelzijnLees meer

Verwijzers- / Ketenonderzoek

Verwijzers zorgen in veel gevallen voor de instroom van nieuwe cliënten die u als organisatie of als onderdeel in de keten verder kunt helpen. Maar hoe snel kunt u reageren op deze verwijzing, hoe vindt de terugkoppeling van informatie plaats, waarom wordt er naar uw organisatie doorverwezen en hoe tevreden zijn de verwijzers daarover? Ook de afstemming in de keten, wie is verantwoordelijk voor de dossiervorming, de overdracht van informatie en de snelheid van reageren kan in hoge mate het succes van de samenwerking beïnvloeden.

Zorg en WelzijnLees meer

Training & opleiding

Met behulp van de trainingsmethodieken van Triqs: meer inzage krijgen in het eigen gedrag en vorm geven aan eigen ontwikkeling zijn belangrijke leerpunten. Gedrag is de voorspeller van succes en de enige die gedrag bij een persoon kan veranderen, is de persoon zelf!