ontwikkeling (zorg)professionals

Zorg en Welzijn

In hoeverre bent u in staat het HR beleid af te stemmen op de medewerkers? Waar staan ze, waar wilt u naartoe en welke weg moet daarvoor worden bewandeld? Niet alleen het perspectief van de medewerker staat hierin centraal, ook dat van de cliënt. Triqs heeft verschillende instrumenten om de huidige status van uw medewerkers te analyseren. Gecombineerd met uw wensen voor de toekomst zijn we in staat praktische adviezen te geven over de invulling van uw HR beleid.

Medewerker tevredenheid

Het meten van de tevredenheid van medewerkers is niet alleen belangrijk voor uw organisatie, maar ook voor uw cliënten. Als de medewerkers goed in hun vel zitten zal dat zijn weerslag hebben op de bejegening richting degene aan wie de zorg wordt verleend. Met behulp van analyses kunnen we bovendien een koppeling leggen tussen de tevredenheid van medewerkers en die van uw cliënten.

Lees meer

Vrijwilligersonderzoek

Steeds vaker wordt professionele zorg ondersteund door vrijwilligers / mantelzorgers. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze aanvullende diensten is niet alleen inzicht nodig in de capaciteiten van deze mensen, ook zal de aansturing vanuit de organisatie veranderen.

Lees meer

360 graden feedback

Met behulp van een 360 graden feedback is het mogelijk inzichtelijk te maken waar een medewerker op dat moment staat, de zogenaamde 0-meting. Van daaruit is de ontwikkeling vorm te geven aan de hand van de competentiemeting via de 360 graden methodiek.

Lees meer

Profiel analyse

Aan de hand van een wereldwijd gebruikt instrument (psychoanalyse) zijn wij in staat een profielschets te maken van een medewerker. Hierin kunnen we niet alleen zien of iemand in balans is, maar ook of de gewenste competenties of gedragingen ontwikkelbaar zijn.

Lees meer