Profiel analyse

 

Aan de hand van een wereldwijd gebruikt instrument (psychoanalyse) zijn wij in staat een profielschets te maken van een medewerker. Dit doen wij met behulp van de Profilizer(c) Methode van L&D support.
 

Profilizer(c) Methode

De Profilizer(c) Meting bestaat uit een online vragenlijst (202 stellingen en 44 vragen over affiniteiten) in 8 verschillende talen en op 3 werk en denkniveaus (LBO, MBO, HBO(+)), met een gemiddelde invultijd van 45 minuten. De invulling van de vragenlijst kan zonder problemen onderbroken worden, om later opnieuw in te loggen en verder te gaan. In de vragenlijst zijn verschillende controlevragen en parabolische koppelingen ingebouwd en zo kan gezien worden of reacties op de stellingen realistisch, eerlijk en betrouwbaar zijn. Sociaal wenselijk invullen is niet mogelijk met de Profilizer(c) vragenlijst.
 

Profilizer(c) rapportage en multi-talenten van kandidaten

Het is een meting en geen test! Er komt geen goed en geen fout uit een Profilizer(c) rapportage. In de meting wordt ervan uitgegaan dat ‘gedrag de voorspeller van succes is’, dat ‘iedereen deugd maar waarvoor’ en dat mensen multi-getalenteerd zijn.
 

Betrouwbaarheid

De juistheid van de gegevens en het bereiken van resultaten is geborgd binnen de systematiek van het dit instrument. Het levert daarmee de benodigde informatie om een gedegen voorspelling te doen over het succes van selectie, ontwikkeling, leerweg, mobiliteit, onderlinge relaties, groepsdynamieken en totale talenten van een organisatie.
 

Meerwaarde en inzichten Profilizer(c) Methode

- Inzicht in competenties, talenten, affiniteiten, vaardigheden, leerbaarheid en groeiperspectief, mogelijkheden en (arbeids)participatie
- Leesbaar Profilizer(c) rapport voor kandidaat en professional
- Alle mogelijke functies op maat maken middels de competentiebibliotheek
- Managementinformatie over onder andere krachten en ontwikkelingen van groepen


Voor meer informatie over de Profilizer(c) Methode kunt u contact opnemen met Jan Post op 038 - 466 15 70.

 

"Zelfreflectie als basis voor ontwikkeling, ga de confrontatie niet uit de weg!"


Jan Post, licentiehouder Profilizer(c) Methode
MAIL Jan     BEL Jan