Training ondernemingsraad

 

Vanuit de Wet op Ondernemingsraden (WOR) is een onderneming verplicht om bij meer dan 35 medewerkers in de zorg en meer dan 50 bij de overige organisaties een ondernemingsraad in te stellen. Een raadslid zijn is ingewikkelder dan een raadslid worden. Hij of zij wordt gekozen door collega’s en gaat vaak vol enthousiasme aan de slag. Er vindt een voortdurende wisseling van rollen plaats, enerzijds medewerker en anderzijds die van vertegenwoordiger van collega’s. De bestuurder vraagt feedback bij een adviesaanvraag en de medewerker mag dan niet alleen aan zichzelf of zijn of haar team denken maar behartigd ook de belangen van alle medewerkers.
 

een nieuw OR-lid...

Als nieuw OR-lid is het van grote waarde je OR-collega’s goed te leren kennen en te leren begrijpen van elk lid waar zijn of haar capaciteiten liggen. Ook is het van belang verstand te krijgen van processen die horen bij het nemen van besluiten. Daarnaast is het belangrijk als nieuw lid te ontdekken welke rol je het best in de groep kunt aannemen en welke rol voor jou als persoon de meeste energie oplevert. Deze kennis draagt vervolgens bij aan een zo efficiënt mogelijke samenwerking. Vanuit de WOR krijgt men tijd en gelegenheid om zich te ontwikkelen op bovenstaande issues.

De WOR is een handig hulpmiddel om je in te lezen en te ontwikkelen als OR-lid. Als OR-lid dien je er echter ook rekening mee te houden dat er veel stukken gelezen moeten worden, vergaderingen moeten worden bijgewoond en adviesaanvragen dienen te worden voorbereid. Daarnaast zal men vaak in onderhandeling moeten met collega OR-leden om tot een eensluidend besluit te komen. Dit alles zal plaats moeten vinden naast de regulieren werkzaamheden. Weliswaar krijgt de medewerker tijd om het een en ander uit te voeren maar vaak is de gegeven tijd niet voldoende en dient een OR-lid ook een beroep te doen op zijn of haar eigen vrije tijd.
 

training

Triqs heeft een tweedaagse training ontwikkeld waarin alle bovenstaande aspecten aan de orde zullen komen ten behoeve van het vormen van een nieuwe raad. Men krijgt meer inzicht over het samen nemen van besluiten en leert de skills aan die daarbij horen. Ook leert men zich bewust te worden van de verschillende teamrollen met als doel de bestuurder efficiënter te kunnen ondersteunen en tegelijkertijd de belangen van collega’s beter te begrijpen.

Voor meer informatie over de training en/of het volledige programma kunt u contact opnemen met Jan Post. Het wordt u dan samen met een kostenbegroting opgestuurd.
 

"De OR als intermediair tussen bestuurder en medewerkers."


Jan Post, trainer
MAIL Jan     BEL Jan