zorgsimulatie

 

> brochure

Care for Core is een managementsimulatie die zich afspeelt in de gezondheidszorg. De deelnemers zullen als lid het Management Team van een zorginstelling worden geconfronteerd met afwegingen die zij moeten maken in de complexe virtuele "werkelijkheid".

Een belangrijk aandachtsgebied hierbij is de afstemming van mensen en middelen op de zorgvraag. De capaciteit zal zo efficiënt mogelijk moeten worden ingezet om de instelling ook op langere termijn levensvatbaarheid te garanderen. Door middel van verschillende projecten en onderzoeken kan het MT reageren op de veranderende omstandigheden.

Aan deze simulatie zijn een aantal leerdoelen te verbinden, te weten:

  • inzicht krijgen in de DBC systematiek
  • leren samenwerken
  • creëert verbintenis tussen verschillende lagen in de organisatie (deelnemers)
  • analyseren van informatie en op basis daarvan beslissingen nemen
  • inzicht krijgen in sterkten en zwakten van de zorginstelling vanuit een kostenoogpunt
  • inzicht krijgen in de kostenstructuur; direct / indirect, vast / variabel
  • vaststellen van een eenduidige kostprijs per activiteit
  • van aanbodgericht naar vraaggericht
  • kunnen bepalen van een optimale DBC-mix
  • bepalen van de producten-portfolio uit oogpunt van imago, aantrekkelijkheid voor de medisch specialisten en kosten / baten

Care for Core is geschikt voor zowel zorgprofessionals als raad van bestuur / managers van een zorginstelling. Ook stafmedewerkers zullen vanwege de complexe problematiek veel van hun werkomgeving herkennen.