Triqs GROEI model

Zorg en Welzijn

Het Triqs GROEI model is gebaseerd op de volgende thema’s:
 

Gestadigbestendig, blijvend
Resultaatwe werken toe naar een concreet resultaat
Ontwikkelinghet model is gebaseerd op ontwikkeling van mens en organisatie
Externe oriëntatiewe houden rekening met externe factoren
Interne oriëntatiewe kijken naar de mogelijkheden binnen de organisatie


Vanuit 4 kwadranten, te weten klant, medewerker, budget en organisatie hebben we de ontwikkeling van zowel de medewerkers als de organisatie vormgegeven. Ons interactief dashboard staat in het midden van deze 4 kwadranten en kan zowel door ons verzamelde informatie (meetdata) als interne KPI data weergeven. Hierbij maken we onderscheid tussen ontwikkeling en beheersing, en de interne en externe focus.


Aan de hand van de gezamenlijk bepaalde stip op de horizon (waar willen we als organisatie naar toe?), de eisen die dat vervolgens stelt aan de organisatie en de medewerkers en het ontwikkelingsprogramma (hoe komen we daar?) wordt een meetsysteem opgesteld dat voorziet in programmatische ontwikkeling van zowel de medewerkers als de organisatie. 

Wilt u graag meer informatie over het GROEI model van Triqs? Download nu de brochure in PDF of neem contact met ons op.

Download PDF

CQI metingen

Triqs is uw gecertificeerde partner voor de uitvoering van CQI metingen. Wij hebben jarenlange ervaring in de uitvoering van zowel schriftelijke, mondelinge als online metingen.

Lees meer

Focusgroep

Om inzicht te krijgen in het waarom achter de (on)tevredenheid van cliënten biedt Triqs het focusgroep onderzoek aan als verdieping van de uitkomsten van de meting.

Lees meer

Kwaliteitsevaluaties Perspectief

Sluit onze ondersteuning aan op wat mensen willen? Wat doen we goed, wat kan beter? Hoe staat het met de zeggenschap van degenen die we ondersteunen? Dit en meerdere vragen kunnen worden beantwoord aan de hand van een uitgevoerde Evaluatie.

Lees meer

KraamzorgKompas

Met dit instrument kunnen kraamzorginstellingen een geautomatiseerde meting laten uitvoeren. Na afloop van de zorgperiode stuurt het systeem automatisch een evaluatie naar de kraamvrouw. Deze kan online een vragenlijst invullen en de kraamzorginstelling heeft online inzage in de tevredenheid van de cliënt en de kwaliteit van de dienstverlening van de kraamverzorgenden.

Lees meer

Relatie met competenties

Aan de hand van een regressie analyse zijn wij in staat een relatie te leggen tussen de cliënttevredenheid en de competenties van de medewerkers.

Lees meer

Verbeterplannen

Een onderzoek is vaak de start voor een verbetertraject. Maar hoe schrijf je een effectief verbeterplan, waar moet je op letten, hoe zorg je dat het een collectief gedragen plan wordt...

Lees meer

NPS onderzoek

De Net Promoter Score (NPS) zegt iets over de mate van loyaliteit onder je klanten; loyale klanten zullen doorgaans opnieuw gebruik maken van de diensten van een organisatie en zullen geneigd zijn de organisatie aan andere personen aan te bevelen. Het uitvragen van de Net Promoter Score is daarmee een belangrijk en waardevol instrument als het gaat om het voorspellen van het succes van uw organisatie.

Lees meer