Triqs krijgt gunning Ervaringsonderzoek Wijkteams MVS

Triqs krijgt gunning Ervaringsonderzoek Wijkteams MVS

Donderdag 1 oktober 2015 | 11:11

Voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam is Triqs verkozen tot meest geschikte aanbieder voor het uitvoeren van het Ervaringsonderzoek Wijkteams. In het najaar van 2015 voert Triqs een onderzoek uit naar de ervaringen van inwoners met het wijkteam in hun gemeente.


Nieuwe taken gemeenten

Met de invoering van de decentralisaties in het sociaal domein zijn lokale overheden sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugd, zorg en sociale zekerheid.

Eén van de uitgangspunten om de zorg dichter bij de inwoner te organiseren is het regelen van samenwerking in de wijk waarbij het gezin (huishouden) centraal staat. De uitvoering van het beleid ligt in handen van het wijkteam.


Ervaringsonderzoek door Triqs

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen graag inzicht krijgen in het functioneren van het wijkteam vanuit de optiek van de inwoners, wijkteam medewerkers en stakeholders van het wijkteam. Deze inzichten kunnen in de toekomst gebruikt worden als leerpunten voor de verdere ontwikkeling van het wijkteam.

Triqs zal in een tweeledig onderzoek inzichtelijk maken wat de ervaringen van verschillende groepen zijn met het wijkteam. Dit wordt gedaan door enquêtes te verspreiden onder inwoners en vervolgens verdiepende interviewgesprekken te houden met inwoners, medewerkers en stakeholders van de wijkteams.

In 2016 zal het onderzoek nogmaals uitgevoerd worden en wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van de eerste meting. Door het vergelijken van beide metingen wordt inzichtelijk gemaakt welke ontwikkeling het wijkteam doormaakt en waar mogelijke verbeterpunten liggen.


Deelname

Inwoners van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die gebruik maken van het wijkteam zullen begin oktober een uitnodiging per post ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. De eerste resultaten zullen begin december beschikbaar zijn.

 

Zie ook het artikel zoals vermeld in De Vlaardinger.