Cliëntervaringsonderzoek Gemeenten

Cliëntervaringsonderzoek Gemeenten

Vrijdag 5 februari 2016 | 14:31

De WMO 2015 en Jeugdwet verplichten gemeenten te onderzoeken wat de ervaringen zijn van cliënten met de maatschappelijke ondersteuning dan wel de jeugdhulp die zij krijgen. In 2016 kunnen gemeenten hiervoor de vragenlijst gebruiken welke in opdracht van VNG ontwikkeld is. Voor het CEO onder cliënten WMO geldt bovendien dat het onderzoek vóór 1 juli 2016 afgerond moet zijn in verband met de aanlevering van de uitkomsten ten behoeve van de Monitor Sociaal Domein.

Triqs vertelt u graag wat zij voor u kan betekenen bij het voldoen aan deze verplichting.

 

> lees hier meer over het CEO