Resultaten evaluatie wijkteams MVS gemeenten bekend

Resultaten evaluatie wijkteams MVS gemeenten bekend

Donderdag 11 februari 2016

In het najaar van 2015 heeft Triqs voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam onderzocht wat de ervaringen zijn met het wijkteam. Zo zijn inwoners die contact hebben gehad met het wijkteam bevraagd naar hun ervaringen, maar zijn ook interviews gehouden met medewerkers van het wijkteam en externe stakeholders. In december ontvingen de gemeenten een uitgebreid rapport met daarin de uitkomsten van het onderzoek. Met behulp van dit rapport kunnen de gemeenten verbeterplannen opstellen waarmee de kwaliteit van de dienstverlening en de werking van het wijkteam geoptimaliseerd kunnen worden. Naast het rapport ontvingen gemeenten ook een infographic waarin de belangrijkste uitkomsten grafisch zijn weergegeven. Deze infographic is uitermate geschikt voor publicatie op bijvoorbeeld de website om zo de inwoners te informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

Wethouder Cees Oosterom, gemeente Vlaardingen: “Deze scores over de eerste acht maanden is een resultaat waar de sociale wijkteams en wij als gemeente tevreden mee zijn.(…) Het is belangrijk dat de wijkteams de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om de kwaliteit van dienstverlening verder te verbeteren”.

In het najaar van 2016 wordt het onderzoek nogmaals uitgevoerd en wordt een vergelijking gemaakt met de uitkomsten van de eerste meting. Zo wordt de ontwikkeling die het wijkteam doormaakt inzichtelijk gemaakt en houden de gemeenten vinger aan de pols.