Vragenlijsten Jeugd en WMO nu beschikbaar

Vragenlijsten Jeugd en WMO nu beschikbaar

Donderdag 28 januari 2016

Vanuit de VNG is inmiddels meer duidelijkheid gekomen over de uitvoering van de cliëntervaringsonderzoeken in het sociaal domein. In een voorlichtingsbijeenkomst voor gemeenten georganiseerd door de VNG, Stichting Alexander en NJi is uitleg gegeven over de jeugdvragenlijst en is tevens bekend gemaak dat de voorlopige modelvragenlijst Wmo per 20 januari 2016 is gepubliceerd.

 

> klik hier voor meer informatie