Uitstel aanleverdatum CEO WMO en MCJO

Uitstel aanleverdatum CEO WMO en MCJO

Maandag 4 juli 2016 | 15:34

Omdat de definitieve vragenlijsten voor het CEO WMO en MCJO pas laat beschikbaar kwamen is besloten coulant om te gaan met de wettelijke deadline van 1 juli 2016. De uitkomsten van beide onderzoeken moeten nu vóór 1 september 2016 aangeleverd worden.
 

Aanlevering CEO WMO

KING (KwaliteitsInstituut  Nederlandse Gemeenten) zal de gegevens van het CEO WMO verzamelen en hierover publiceren.  De aanlevering vindt plaats via de website www.waarstaatjegemeente.nl. KING publiceert in het najaar van 2016 de gemeentelijke Monitor Sociaal Domein waarin u de uitkomsten van uw gemeenten kunt inzien en vergelijken met landelijke en provinciale gemiddelden. 
 

Aanlevering CEO MCJO

De gegevens van het CEO MCJO dienen per email aangeleverd te worden bij het MinVWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport). Op dit moment is nog niet bekend op welke wijze de gegevens gepubliceerd gaan worden.


Klik hier voor meer informatie over de CEO onderzoeken.