Triqs krijgt gunning aanbesteding Regio Rivierenland

Triqs krijgt gunning aanbesteding Regio Rivierenland

Vrijdag 17 oktober 2014

Triqs heeft een gunning gekregen van een aanbesteding van Regio Rivierenland. In december 2014 zal Triqs starten met de uitvoering van een 0-meting klantbeleving Hulp bij het Huishouden. Deze meting wordt uitgezet onder 10 verschillende gemeenten en zal de basis vormen voor de 1-meting die medio 2015 zal worden uitgevoerd. 

Resultaat van het onderzoek dient te zijn dat opdrachtgevers inzicht krijgen in wat cliënten verstaan onder een schone woning en hoe tevreden ze zijn over de uitvoering van de huishoudelijke hulp. Het betreft een tweeledig onderzoek waarbij naast een cijfermatig resultaat ook een inzicht op basis van gesprekken met klanten dient te worden gepresenteerd. Triqs zal voor uitvoering van de gesprekken gebruik maken van Perspectief, Kenniscentrum voor Inclusie en Zeggenschap. 


Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van tien gemeenten in de Tielerwaard, de Culemborgerwaard, de Betuwe, de Bommelerwaard en het westen van het Land van Maas en Waal. De deelnemende gemeenten zijn Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Regio Rivierenland behartigt de (gezamenlijke) belangen van de gemeenten en voert gemeenschappelijke taken uit, waarbij sprake is van flexibele dienstverlening op maat.