Transparantiekalender

> website transparantiekalender

"Op de Transparantiekalender staat met welke meetinstrumenten (kwaliteitsindicatoren en vragenlijsten) de kwaliteit van de verleende zorg gemeten wordt. Dit zijn meetinstrumenten die zijn opgenomen in het Register waarvan partijen hebben aangegeven dat de uitkomsten bedoeld zijn voor keuze-informatie en zorginkoop. Ook wordt aangegeven wanneer meetgegevens aangeleverd worden bij Zorginstituut Nederland. Patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders bepalen met elkaar welke meetinstrumenten op de Transparantiekalender komen. Gezamenlijk (tripartiet) komen zij tot voorstellen. De meetinstrumenten zijn waar mogelijk gekoppeld aan de kwaliteitsstandaarden."

(tekst afkomstig van de website https://www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit/aanleveren+kwaliteitsgegevens/transparantiekalender)

 

Triqs kan u helpen met het uitvoeren van een meetinstrument om de kwaliteit van de verleende zorg te meten. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van meetinstrumenten die zijn opgenomen in het Register. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arthur Weynschenk of Joost Laninga op 038 - 466 15 70.